Zlatnictví Radek Kutnar, Hořice - šperk

Naše rady a doporučení

Rady a doporučení jak pečovat o šperky a hodinky, reklamační a záruční podmínky.

Zásady správné péče o šperky

 • šperky používejte pouze k účelům, ke kterým jsou určeny. Rozhodně je běžně nenoste při pracovních činnostech a sportu;
 • šperky chráňte před chemickými vlivy (před kosmetickými přípravky, barvami na vlasy, parfémy, termálními lázněmi a dalšími chemikáliemi);
 • chráňte šperky před mechanickým poškozením;
 • čištění a opravy šperků svěřte odborníkům;

Oxidace (černání) stříbra

Oxidace (černání) stříbra není výrobní vada. Jedná se o přirozenou chemickou reakci způsobenou výskytem různých chemických látek v ovzduší, užíváním léků a některých kosmetických přípravků. K vyčištění šperků používejte přípravky k tomu určené nebo je svěřte do péče zlatníka.

Zásady péče o hodinky

 • jsou-li hodinky vlhké nebo pod vodou, nemanipulujte s korunkou ani s tlačítky, šroubovací korunka musí být vždy zcela dotažená a ostatní ovládací prvky musí být v základní pozici;
 • pokud hodinky přišly do kontaktu se slanou vodou, musí být omyty v čisté vodě a ošetřeny jemnou utěrkou do sucha;
 • chraňte hodinky před přímým slunečním zářením, vyvarujte se též prudkým změnám teploty;
 • jestliže se přes dodržení zásad objeví v hodinkách voda nebo kondenzovaná vlhkost, nechte okamžitě hodinky zkontrolovat;

Nedodržení uvedených zásad může mít za následek narušení vodotěsnosti hodinek, popřípadě ztrátu záruky hodinek.

Reklamační a záruční podmínky

Záruka na šperky v délce 24 měsíců se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou technologického postupu výroby nebo skrytou vadou materiálu. Vada, která jde odstranit, bude odstraněna bezplatně a bezodkladně. Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání řádnému užívání výrobku, máte nárok na výměnu zboží nebo vrácení peněz.

Záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé v důsledku opotřebení způsobeného obvyklým užíváním jako jsou oxidace, poškrábání nebo otěr;
 • vady způsobené nevhodným zacházením jako např. deformace šperku, přetržení řetízku, rozbití kamenů, stržení závitu, ulomení uzávěru atd.;
 • následně upravené šperky, jako je např. povrchová úprava;
 • úpravy (zkrácení, úprava velikosti, výměna baterie) provedené v jiné provozovně, než bylo zboží zakoupeno;
 
 
© Copyright  2010 - 2014  Kutnar Radek
Zlatnictví Radek Kutnar, Husova 28, Hořice, tel.: 603 763 670
design by:
Čerych David